Aktualności

Chcesz być na bieżąco ? Zapoznaj się z najnowszymi aktualnościami.

Powrót do kraju

Powrót do kraju

PUBLIKACJA: 26.03.2020
  • Jak wygląda obecnie sytuacja związana z pracą w Niemczech?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało wczoraj o zamknięciu granic dla pracowników sezonowych pochodzących spoza Niemiec. Zakaz jednak nie dotyczy pracowników z branży opiekuńczej. Szacuje się, że ok 300 000 rodzin niemieckich korzysta z usług Opiekunów i Opiekunek z państw Europy Wschodniej i ta branża będzie nadal funkcjonować na obecnych zasadach. Szczególną uwagę zwrócił na to Minister Spraw Wewnętrznych, który oficjalnie poinformował, że Opiekunki i Opiekunowie nie posiadający niemieckiego obywatelstwa w dalszym ciągu mają możliwość wjazdu do Niemiec w celach zawodowych tj. opieki nad osobami starszymi. Sytuacja na przejściach granicznych jest dynamiczna, a szczegółowe kontrole związane z zapobieganiem przenoszenia wirusa są ściśle przestrzegane.

 

  • Praca w Niemczech, a powrót do Polski.

W Polsce pojawiły się nowe zaostrzenia obecnie panujących regulacji, miedzy innymi związane z przekraczaniem granic naszego kraju. Dotychczas osoby pracujące za granicą i regularnie wracające do kraju, nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Jednak w obecnej sytuacji, rząd podjął decyzję o nałożeniu przymusowej kwarantanny również na te osoby. Regulacja ta ma zostać wprowadzona z dniem 27.03.2020 r. tj. piątek od godziny 00:00. Przesunięcie regulacji w czasie, ma pozwolić osobom pracującym za granicą na ustabilizowanie swojej pozycji zawodowej i podjęcie decyzji, czy wracają do kraju na czas pandemii, czy decydują się zostać poza granicami Polski. Ograniczenia będą obowiązywać na wszystkich przejściach granicznych RP.

 

  • Kwarantanna – jakie zasady i ograniczenia są z nią związane?

Każda osoba, która została objęta 14-dniową kwarantanną zobowiązana jest do zostania w domu na cały czas jej obowiązywania. Kategorycznie zabrania się wychodzenia do sklepu, na spacer, do lekarza, spotykania się z innymi.
 

Jeśli podczas trwania kwarantanny stan zdrowia nie pogorszy się. Taka osoba po upływie 2 tygodni może wyjść na zewnątrz. Jeśli jednak stan się pogorszy, pojawi się gorączka, kaszel, duszności, niezwłocznie powinno się poinformować o tym fakcie SANEPID – telefonicznie!

W wyniku zaostrzeń i przypadków łamania kwarantanny, służby sanitarne i funkcjonariusze policji przeprowadzają kontrole. Odbywa się ona średnio raz na dobę i opiera się na kontakcie telefonicznym oraz kontakcie na odległość (np. wyjście na balkon, do okna), pojawiała się również aplikacja, która również pozwala kontrolować położenie osób objętych kwarantanną.

 

Za nieprzestrzeganie reguł kwarantanny można zostać obciążonym karą od 5 000 o 30 000 zł.

 

ŹRÓDŁO:

· https://www.gov.pl/web/koronawirus

· https://www.dw.com/