Aktualności

Chcesz być na bieżąco ? Zapoznaj się z najnowszymi aktualnościami.

Zakazy związane z COVID 19 w Niemczech i Polsce

Zakazy związane z COVID 19 w Niemczech i Polsce

PUBLIKACJA: 07.05.2020

Co jakiś czas słyszymy o znoszeniu zakazów związanych z pandemią koronawirusa.

 

Jednak musimy pamiętać, że niektóre zasady w dalszym ciągu obowiązują.

 

Mamy dla Was zestawienie zasad panujący w Niemczech i Polsce.

 

informacje zaczerpnięte ze stron rządowych:
 

POLSKA: https://www.gov.pl/web/koronawirus

NIEMCY: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus

NIEMCY

OBOSTRZENIE

INFORMACJA

KOGO DOTYCZY

OBOWIĄZYWANIE

OGRANICZENIA W KONTAKTACH

Przebywanie w przestrzeni publicznej jest dozwolone samodzielnie, z członkami rodziny lub jedną, inną osobą. W swojej decyzji z 6 maja rządy federalne i stanowe postanowiły, że ze względu na małą liczbę infekcji w przyszłości w miejscach publicznych będzie można również spotkać się z osobami z innego gospodarstwa domowego. Zasada odległości obowiązuje bez zmian: Zachowaj minimalną odległość co najmniej 1,5 metra od innych osób w miejscach publicznych.

 • wszystkich
 • do 5 czerwca 2020

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

We wszystkich krajach związkowych maska ​​jest obowiązkowa w niektórych miejscach publicznych - szczególnie w lokalnym transporcie publicznym i podczas zakupów. 

 • wszystkich
 • do odwołania

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA ZASAD HIGIENY W PRACY

Firmy są zobowiązane do opracowania i wdrożenia koncepcji higieny na podstawie bieżącej oceny ryzyka. Ważne jest, aby unikać niepotrzebnych kontaktów na rynku pracy i z klientami, przestrzegać ogólnych zasad higieny i minimalizować ryzyko infekcji. Ponadto firmy są nadal zachęcane do pracy zdalnej, tam gdzie jest to możliwe.

 • wszystkich
 • do odwołania

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Grupowe uroczystości w miejscach publicznych, w mieszkaniach i obiektach prywatnych są niedozwolone.

Nabożeństwa i czynności religijne, takie jak chrzty, małżeństwa, powinny być możliwe w niewielkiej grupie.

 • wszystkich
 • do odwołania

ZAKAZ ORGANIZOWANIE DUŻYCH IMPREZ

Duże wydarzenia, takie jak festiwale ludowe, większe imprezy sportowe z widzami, większe koncerty, festiwale lub wesołe miasteczka odgrywają ważną rolę w dynamice infekcji dlatego są kategorycznie zabronione.

 • wszystkich
 • do 31 sierpnia 2020

PRZEKRACZANIE GRANIC

 

W wielu krajach istnieją drastyczne ograniczenia w międzynarodowym ruchu lotniczym i podróżniczym. Na całym świecie państwa nałożyły ograniczenia wjazdu i ograniczyły życie publiczne. Ryzyko, że podróżni nie będą już mogli rozpocząć podróży powrotnej z powodu rosnących ograniczeń, jest obecnie wysokie w wielu miejscach. 

 • wszystkich
 • do 14 czerwca 2020

 

 

 

POLSKA

OBOSTRZENIE

INFORMACJA

KOGO DOTYCZY

OBOWIĄZYWANIE

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Należy zachować min. odległość między pieszymi – 2 m.

 • wszystkich za wyjątkiem:  
  rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących
 • osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów

 

 • do odwołania

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

 • dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia
 • do odwołania

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

 • wszystkich za wyjątkiem:  

dzieci do 4 lat;

 • osób, które mają problemy z oddychaniem;
 • osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą;
 • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych nie mające bezpośredniego kontaktu z innymi; 
 • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną;
 • osób przebywających w lesie
 • do odwołania

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH

Zakaz korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

 • wszystkich
 • do odwołania

OGRANICZENIA W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 • wszystkich
 • do odwołania

OGRANICZENIA W PRZEJAZDACH  SAMOCHODAMI WIĘKSZYMI NIŻ 9-OSOBOWE

 

W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Nie dotyczy samochodów osobowych.

 • wszystkich
 • do odwołania

ZAKAZ MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU KOLEJOWEGO

Zakaz podróży pociągami relacji międzynarodowych.

 • wszystkich
 • do odwołania

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Zakaz organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.


 • wszystkich za wyjątkiem:zakładów pracy przy zachowaniu szeregu zasad bezpieczeństwa

 

 • do odwołania

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

 • Sklepy i punkty usługowe

Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 2000 m2 : 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.

Do innych sklepów: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4. 

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

 • wszystkich
 • do odwołania

ZAKAZ KORZYSTANIA Z SALONÓW FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH I TATUAŻU

 

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

 • wszystkich
 • do odwołania

ZAKAZ UCZESTNICTWA W UROCZYSTOŚCIACH RELGIJNYCH

 

W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.

 • wszystkich
 • do odwołania

OGRANICZENIA W KULTURZE

Pozostają zamknięte takie instytucje kultury jak: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, świetlice.

 • wszystkich
 • do odwołania

OGRANICZENIA W GASTRONOMII

Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

 • wszystkich
 • do odwołania

OGRANICZENIA W SPORCIE

Działalności siłowni, basenów, klubów fitness oraz klubów tanecznych. Pozostają zamknięte.

 • wszystkich
 • do odwołania

KWARANTANNA

Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu, spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

 • osób które: wracają z zagranicy*,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

 

*Od 4 maja ograniczenie nie dotyczy również osób, które:

 • dojeżdżają do pracy w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają do pracy z państwa sąsiadującego).
 • uczą się lub studiują w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają uczyć się lub studiować z państwa sąsiadującego)
 • do odwołania

ZAKAZ KORZYSTANIA Z ROWERÓW MIEJSKICH

Nie wolno korzystać z rowerów miejskich.

 • wszystkich
 • uprzednio do 5 maja 2020 przedłużono do odwołania

ZAKAZ RUCHU LOTNICZEGO

Zakazuje się  pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.

 • wszystkich
 • do 9 maja 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)

GRANICE POLSKI

Zakaz przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
 • do 13 maja 2020

SZKOŁY I UCZELNIE

Zakaz wykonywania  zajęć w szkołach i na uczelniach

 • wszystkich
 • do 24 maja 2020