Numery alarmowe w Niemczech

 • Niezwłoczny powrót do Polski

  Podczas pobytu na ofercie pracy za granicą zdarzają się sytuację nagłe, które zmuszają Opiekuna/Opiekunkę do powrotu do Kraju wcześniej niż to było zakładane. Zdarzenia te muszą być odpowiednio udokumentowane. Informację o przyśpieszeniu terminu powrotu do Polski, należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie swojemu koordynatorowi.

   

  Należy pamiętać, że w żadnym wypadku Opiekun/Opiekunka nie może wyjechać z miejsca pracy, pozostawiając podopiecznego bez opieki. Opuszczenie miejsca pracy bez konsultacji z koordynatorem jest niedozwolone.

   

  Pamiętajmy o tym, że Nasz podopieczny nie poradzi sobie sam i Agencja Pracy SCG potrzebuje czasu aby znaleźć inną osobę na nasze miejsce. Dlatego w nagłych sytuacjach życiowych zalecamy spokój, rozwagę i opanowanie.

 • Choroba Opiekunki na zleceniu

  Opiekun/ka zachoruje w trakcie pracy w Niemczech. Co w takiej sytuacji zrobić?

   

  Jeśli jesteś na zleceniu i posiadasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ ), SPRAWA JEST PROSTA. Dzięki karcie EKUZ Polacy mogą korzystać z opieki zdrowotnej, jednakże jedynie w zakresie jakim jest ona finansowana przez Państwo, do którego się udają.  

   

  Aby uzyskać opiekę medyczna na podstawie EKUZ należy korzystać ze świadczeń placówek służby zdrowia posiadających umowę z regionalną kasą chorych. Placówki oznaczone są tablicą z napisem "Kassenarzt" lub "Alle Kassen".

  Będąc w przychodni, należy przedłożyć kartę EKUZ oraz dowód osobisty lub paszport. Pacjent otrzymuje do wypełnienia specjalny druk, w którym powinien podać okres, w jakim planuje pozostać w Niemczech, oraz nazwę wybranej kasy chorych i podpisać oświadczenie, że nie przyjechał do Niemiec w celu leczenia.

   

  W Nagłych przypadkach zdrowotnych pacjent może dzwonić pod numer alarmowy 112 !

   

  Jeżeli zachodzi potrzeba skorzystania z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza. Chyba, że jest to przypadek nagły wtedy można bezpośrednio zgłaszać się do szpitala.

   

  Należy pamiętać aby zawsze nosić przy sobie kartę EKUZ i aby pokazać ją podczas zapisów do lekarza czy przyjmowaniu do szpitala.

   

  Oprócz karty EKUZ, firma SCG zapewnia Opiekunom/Opiekunkom prywatne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Niemiec, które obejmuje podstawową opiekę medyczną.

   

 • Numery alarmowe

  Zawód Opiekunki jest wymagający i bardzo specyficzny. Przed wyjazdem na zlecenie warto się zaopatrzyć w listę numerów alarmowych. Jest to kilka numerów, które na pewno bardzo się przydarzą a nawet mogą dosłownie uratować życie Waszemu podopiecznemu jak i Wam. 

   

  Telefony alarmowe w niemczech:

  Numer alarmowy / Notrufnummer - 112

  Straż pożarna / Notruf/Feuerwher - 112

  Pogotowie ratunkowe / Rettungsdienst Rufen - 112

  Policja / Polizei in Deutschland - 110

   

  Numer alarmowy 112 jest numerem do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zależności od zaistniałej sytuacji przełączy połączenie do odpowiednich służb alarmowych.
  Każdy z tych numerów jest numerem darmowym.

   

  Jakie informacje podaje się dzwoniąc pod 112? 
   

  1. Imię i nazwisko podopiecznego

  2. Numer domu i mieszkania

  3. Miasto 

  4. Ulica

   

  W sytuacjach zagrożenia działamy w stresie i pośpiechu, zdarza się, że zapominamy nawet podstawowe fakty. Dlatego powyższą listę warto zapisać na kartce papieru i trzymać pod ręką.

   

  Należy pamiętać, że rozmowa zostanie zakończona przez ratownika - nie należy się wcześniej rozłączać.

   

  Apteki:
   

  Pilna sytuacja i potrzebujesz leków ?

  W lokalnej gazecie znajdziesz informacje o aptekach pełniących nocny dyżur (Apotheken-Notdienst). Poza tym każda apteka wywiesza na drzwiach listę aktualnie dyżurujących aptek.

  Apteki całodobowe pobierają dodatkowe opłaty w nocy i w weekendy. Bywa, że trzeba zadzwonić dzwonkiem, aby otworzono w nocy.

Jeżeli rozumiesz potrzeby starszych osób

i chcesz nieść pomoc innym w zamian za godziwe wynagrodzenie, proszę wypełnij nasz
formularz rekrutacyjny lub zadzwoń do nas! Nasi pracownicy objęci są programem pomocy
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.